FL

Účel použitia:

Svietidlá sú určené pre osvetlenie náročnejších interiérových priestorov, najmä z hľadiska zábrany proti oslneniu. Sú to najmä kancelárske priestory, reprezentatívne miestnosti, konferenčné sály, recepčné priestory, obchodné domy, domy módy, špecifické priestory. Svetelnými zdrojmi sú lineárne žiarivky T5 (T...

Účel použitia:

Svietidlá sú určené pre osvetlenie náročnejších interiérových priestorov, najmä z hľadiska zábrany proti oslneniu. Sú to najmä kancelárske priestory, reprezentatívne miestnosti, konferenčné sály, recepčné priestory, obchodné domy, domy módy, špecifické priestory. Svetelnými zdrojmi sú lineárne žiarivky T5 (T8 vo vyhotovení DL).

Technický popis:

Svietidlo je konštrukčne riešené pre lineárne žiarivky T5 priemeru 16 mm. Teleso svietidla je vyrobené z oceľového plechu povrchovo upravené bielou farbou, technológiou práškového nanášania. V telese sú umiestnené elektrické komponenty svietidla, elektronický predradník, pripojovacia svorkovnica do 4 mm2, objímky žiariviek. Svetelnočinnú časť tvorí optická parabolická mriežka. Svietidlo svojimi rozmermi a jednoduchým tvarom vytvára dobrý estetický dojem.

Technické parametre:

Napájacie napätie: 230V~

Predradník: elektronický

Krytie: IP 20

Trieda ochrany: I.

Inštalácia a montáž:

Odnímeme parabolickú mriežku. Teleso svietidla upevníme na strop pomocou vrutov cez upevòovacie otvory. Pred upevnením vovedieme cez vstupný otvor pripojovacie vodiče a zapojíme ich do pripojovacej svorkovnice s prierezom 4 mm2. Vložíme svetelné zdroje, nasadíme parabolickú mriežku, zatlačením do pracovnej polohy. Svietidlo je pripravené na prevádzku.

More

UNIVERS Počet produktov v kategórii: 2