MH TS

Účel použitia:

Svetlomety FOOTBALL sú svetlomety pre vysokotlakové halogenidové rúrkové výbojky obojstranne päticované, určené pre osvetlenie športovísk, priemyselných a obchodných areálov, parkovísk, dialničných výjazdová pod.

Technický popis:

Svietidlo sa skladá zo základného telesa vyrobeného zo zliatiny ALSi vysokotlaký...

Účel použitia:

Svetlomety FOOTBALL sú svetlomety pre vysokotlakové halogenidové rúrkové výbojky obojstranne päticované, určené pre osvetlenie športovísk, priemyselných a obchodných areálov, parkovísk, dialničných výjazdová pod.

Technický popis:

Svietidlo sa skladá zo základného telesa vyrobeného zo zliatiny ALSi vysokotlakým liatím,povrchovo upravené lakovaním sivou práškovou farbou (RAL 9006). Svetelno- činnú časť, tvorí reflektorvyrobenýzAl plechu upravený anodickým leštením. Na reflektore môže byť namontovaný deflektor (usmeròovač svetelného toku), ktorý umožòuje nasmerovat'svetelný tok na osvetľovanú plochu. Držiak svetlometu, pomocou ktorého sa svetlomet upevòuje a zameriava je vyrobený z pozinkovanej ocele. Predradné prístroje sú umiestnené v oddelenom boxe. V telese svetlometu je umiestnená svorkovnica s prierezom 2,5mm2 pre prepojovací vodič medzi boxom

Technické parametre:

Napájacie napätie: 230V~

Príkon: 1000W, 2000W MH(TS)

Objímka: vodič

Predradník: indukčný

Krytie: IP 66

Trieda ochrany: I.

Krivka svietivosti: úzka, široká

Inštalácia a montáž:

Svetlomet sa upevní na stenu alebo podložku pomocou konzoly, v ktorej sú pripravené otvory na upevòovòovacie skrutky. Pripojovací vodič sa zapojí na príslušné svorky svorkovnice, ktorá je umiestnená v pripojovacej krabici svetlometu. Po otvorení ochranného skla sa osadí predpísaný svetelný zdroj. Svetlomet sa uzavrie krycím sklom a dotiahnu sa skrutky. Natočíme svetlomet do požadovaného smeru a je pripravený k prevádzke.

More

FOOTBALL Počet produktov v kategórii: 4