LED SMD

Úcel použitia:
FUTURA je plastové priemyselné svietidlo urcené na osvetlenie vnútorných a vonkajších priestorov, športových areálov, dielní, polnohospodárskych prevádzok, skladovacích hál a prevádzok bez nebezpecia výbuchu plynov a horlavých pár. Svietidlá odolávajú prachu, vlhku, striekajúcej vode a majú
zvýšenú odolnost pr...

Úcel použitia:
FUTURA je plastové priemyselné svietidlo urcené na osvetlenie vnútorných a vonkajších priestorov, športových areálov, dielní, polnohospodárskych prevádzok, skladovacích hál a prevádzok bez nebezpecia výbuchu plynov a horlavých pár. Svietidlá odolávajú prachu, vlhku, striekajúcej vode a majú
zvýšenú odolnost proti nárazu. Pri inštalácii v agresívnom prostredí je nutné prihliadnut k exhaláciám ovzdušia, ktoré znižujú použitelnost umelých hmôt.

Technický popis:
Svietidlo je vhodnou náhradou svietidiel s trubicami T8 vdaka svojej svetelnej úcinnosti v kombinácii s nízkou spotrebou elektrickej energie. Teleso je vyrobené z odolného polykarbonátu a Al chladicom pre zvýšený odvod tepla (ta=45°C) a bez Al chladica pre štandardný odvod tepla (ta=35°). Základná
doska svietidla je vyrobená z ocelového plechu a slúži na upevnenie LED komponentov. Použité sú LED moduly OSRAMna základnu sa pripevní systémom zacvaknutia cez spojovací mostík z polyamidu (PA) so skleným vláknom. Svetelnocinný kryt je vyrobený technológiou vstrekovania špeciálneho
polykarbonátu (PC) so skvelou svetelnou priepustnostou, vysokou odolnostou proti nárazu a UV stabilitou. Základna je spojená s difúzorom pomocou spon, ktoré sú vyrobené z polyamidu so skleným vláknom alebo nerezovej ocele. - možnost aplikácie stmievatelného DALI predradníka

Technické parametre:
Napájacie napätie: 230V, 50Hz
Predradník: elektronický
Krytie: IP 66
Trieda ochrany: I.

Inštalácia a montáž:
Po vybalení svietidla je potrebné pripravit svietidlo na montáž. Rozbalit balícek s príslušenstvom, vložit priechodky vodicov, osadit teleso sponami, vložit spojovacie elementy v miestach závesov, rozhodnút sa pre stropné alebo závesné upevnenie svietidla. Vsunút prívodné vodice do priechodiek v telese,
zavesit re@ektor na pomocné závesy a pripojit vodice. Nasadit re@ektor na uzávery, nasadit difúzor a svietidlo je pripravené k prevádzke.

More

FUTURA Počet produktov v kategórii: 12