PEPS
Úèel použitia:
Žiarivkové svietidlo urèené na osvetlenie priemyselných
vnútorných a vonkajších priestorov, športových areálov, dielní,
po¾nohospodárskych prevádzok, skladovacích hál. Svietidlá
odolávajú prachu, vlhku, striekajúcej vode a majú zvýšenú
odolnos￾ proti rázu. Pri inštalácii v agresívnom prostredí
je nutné prihliadnu￾ k exhaláciám ovzdušia,...
Úèel použitia:
Žiarivkové svietidlo urèené na osvetlenie priemyselných
vnútorných a vonkajších priestorov, športových areálov, dielní,
po¾nohospodárskych prevádzok, skladovacích hál. Svietidlá
odolávajú prachu, vlhku, striekajúcej vode a majú zvýšenú
odolnos￾ proti rázu. Pri inštalácii v agresívnom prostredí
je nutné prihliadnu￾ k exhaláciám ovzdušia, ktoré znižujú
použite¾nos￾ umelých hmôt.
Technický popis:
Teleso svietidla je vyrobené z polyesteru spevneného
sklennými vláknami. Re0ektor svietidla je vyrobený z
oce¾ového plechu povrchovo upravený práškovou bielou farbou.
Na re0ektore svietidla sú umiestnené predradné prístroje,
objímky žiariviek, zapa¾ovaèov a pripojovacia svorkovnica pre
pripojenie vodièov do 2,5 mm2. Svetelnoèinný kryt (difúzor) je
vyrobený technológiou vstrekovania z termoplastu z polymetakrylátu
PM a polykarbonátu PC. Teleso a kryt sú spojené
plastovými sponami (klipsami) z polykarbonátu alebo sponami
z nerezovej ocele. Tesnenie je z vypeneného polyuretánu.
Technické parametre:
Napájacie napätie: 230V, 50Hz
Predradník: elektronický
Krytie: IP 66
Trieda ochrany: I.
Inštalácia a montáž:
Po vybalení svietidla je potrebné pripravi￾ svietidlo na montáž.
Rozbali￾ balíèek s príslušenstvom, vloži￾ priechodky vodièov,
osadi￾ teleso sponami, vloži￾ spojovacie elementy v miestach
závesov, rozhodnú￾ sa pre stropné alebo závesné upevnenie
svietidla, vsunú￾ prívodné vodièe do priechodiek v telese,
na re0ektore zasunú￾ žiarivkové objímky do re0ektoru pod¾a
oznaèenia, zavesi￾ re0ektor na pomocné závesy a pripoji￾
vodièe do pripojovacej svorkovnice. Nasadi￾ re0ektor na
uzávery, vloži￾ svetelné zdroje, nasadi￾ difúzor a svietidlo je
pripravené k prevádzke.
More

PEPS Počet produktov v kategórii: 21

Subcategories

 • Iné
  Iné
  Účel použitia:
  Žiarivkové svietidlo určené na osvetlenie priemyselných
  vnútorných a vonkajších priestorov, športových areálov, dielní,
  poľnohospodárskych prevádzok, skladovacích hál. Svietidlá
  odolávajú prachu, vlhku, striekajúcej vode a majú zvýšenú
  odolnosť proti rázu. Pri inštalácii v agresívnom prostredí
  je nutné prihliadnuť k exhaláciám ovzdušia, ktoré znižujú
  použiteľnosť umelých hmôt.
  Technický popis:
  Teleso svietidla je vyrobené z polyesteru spevneného
  sklennými vláknami. Re0ektor svietidla je vyrobený z
  oceľového plechu povrchovo upravený práškovou bielou farbou.
  Na re0ektore svietidla sú umiestnené predradné prístroje,
  objímky žiariviek, zapaľovačov a pripojovacia svorkovnica pre
  pripojenie vodičov do 2,5 mm2. Svetelnočinný kryt (difúzor) je
  vyrobený technológiou vstrekovania z termoplastu z polymetakrylátu
  PM a polykarbonátu PC. Teleso a kryt sú spojené
  plastovými sponami (klipsami) z polykarbonátu alebo sponami
  z nerezovej ocele. Tesnenie je z vypeneného polyuretánu.
  Technické parametre:
  Napájacie napätie: 230V, 50Hz
  Predradník: elektronický
  Krytie: IP 66
  Trieda ochrany: I.
  Inštalácia a montáž:
  Po vybalení svietidla je potrebné pripraviť svietidlo na montáž.
  Rozbaliť balíček s príslušenstvom, vložiť priechodky vodičov,
  osadiť teleso sponami, vložiť spojovacie elementy v miestach
  závesov, rozhodnúť sa pre stropné alebo závesné upevnenie
  svietidla, vsunúť prívodné vodiče do priechodiek v telese,
  na re0ektore zasunúť žiarivkové objímky do re0ektoru podľa
  označenia, zavesiť re0ektor na pomocné závesy a pripojiť
  vodiče do pripojovacej svorkovnice. Nasadiť re0ektor na
  uzávery, vložiť svetelné zdroje, nasadiť difúzor a svietidlo je
  pripravené k prevádzke.
 • FL
  FL

  Účel použitia :

  Žiarivkové svietidlo určené na osvetlenie priemyselných vnútorných a vonkajších priestorov, športových areálov, dielní, poľnohospodárskych prevádzok, skladovacích hál. Svietidlá odolávajú prachu, vlhku, striekajúcej vode a majú zvýšenú odolnosť proti rázu. Pri inštalácii v agresívnom prostredí je nutné prihliadnuť k exhaláciám ovzdušia, ktoré znižujú použiteľnosť umelých hmôt.

  Technický popis :

  Teleso svietidla je vyrobené z polyesteru spevneného sklenými vláknami. Reflektor svietidla je vyrobený z oceľového plechu povrchovo upravený práškovou bielou farbou. Na reflektore svietidla sú umiestnené predradné prístroje, objímky žiariviek, zapaľovačov a pripojovacia svorkovnica pre pripojenie vodičov do 2,5 mm2. Svetelnočinný kryt (difúzor) je vyrobený technológiou vstrekovania z termoplastu z polymetylmetakrylátu PM a polykarbonátu PC. Teleso a kryt sú spojené plastovými sponami (klipsami) z polykarbonátu alebo sponami z nerezovej ocele. Tesnenie je z vypeneného polyuretánu.

  Technické parametre :

  Napájacie napätie: 230V , 50Hz

  Predradník: elektronický

  Krytie: IP 66

  Trieda ochrany: I.

  Inštalácia a montáž :

  Po vybalení svietidla je potrebné pripraviť svietidlo na montáž. Rozbaliť balíček s príslušenstvom, vložiť priechodky vodičov, osadiť teleso sponami, vložiť spojovacie elementy v miestach závesov, rozhodnúť sa pre stropné alebo závesné upevnenie svietidla, vsunúť prívodné vodiče do priechodiek v telese, na reflektore zasunúť žiarivkové objímky do reflektoru podľa označenia, zavesiť reflektor na pomocné závesy a pripojiť vodiče do pripojovacej svorkovnice. Nasadiť reflektor na uzávery, vložiť svetelné zdroje, nasadiť difúzor a svietidlo je pripravené k prevádzke.

 • LED
  LED

  Účel použitia :

  Žiarivkové svietidlo určené na osvetlenie priemyselných vnútorných a vonkajších priestorov, športových areálov, dielní, poľnohospodárskych prevádzok, skladovacích hál. Svietidlá odolávajú prachu, vlhku, striekajúcej vode a majú zvýšenú odolnosť proti rázu. Pri inštalácii v agresívnom prostredí je nutné prihliadnuť k exhaláciám ovzdušia, ktoré znižujú použiteľnosť umelých hmôt.

  Technický popis :

  Teleso svietidla je vyrobené z polyesteru spevneného sklenými vláknami. Reflektor svietidla je vyrobený z oceľového plechu povrchovo upravený práškovou bielou farbou. Na reflektore svietidla sú umiestnené predradné prístroje, objímky žiariviek, zapaľovačov a pripojovacia svorkovnica pre pripojenie vodičov do 2,5 mm2. Svetelnočinný kryt (difúzor) je vyrobený technológiou vstrekovania z termoplastu z polymetylmetakrylátu PM a polykarbonátu PC. Teleso a kryt sú spojené plastovými sponami (klipsami) z polykarbonátu alebo sponami z nerezovej ocele. Tesnenie je z vypeneného polyuretánu.

  Technické parametre :

  Napájacie napätie: 230V , 50Hz

  Predradník: elektronický

  Krytie: IP 66

  Trieda ochrany: I.

  Inštalácia a montáž :

  Po vybalení svietidla je potrebné pripraviť svietidlo na montáž. Rozbaliť balíček s príslušenstvom, vložiť priechodky vodičov, osadiť teleso sponami, vložiť spojovacie elementy v miestach závesov, rozhodnúť sa pre stropné alebo závesné upevnenie svietidla, vsunúť prívodné vodiče do priechodiek v telese, na reflektore zasunúť žiarivkové objímky do reflektoru podľa označenia, zavesiť reflektor na pomocné závesy a pripojiť vodiče do pripojovacej svorkovnice. Nasadiť reflektor na uzávery, vložiť svetelné zdroje, nasadiť difúzor a svietidlo je pripravené k prevádzke.

 • FQ
  FQ

  Účel použitia :

  Žiarivkové svietidlo určené na osvetlenie priemyselných vnútorných a vonkajších priestorov, športových areálov, dielní, poľnohospodárskych prevádzok, skladovacích hál. Svietidlá odolávajú prachu, vlhku, striekajúcej vode a majú zvýšenú odolnosť proti rázu. Pri inštalácii v agresívnom prostredí je nutné prihliadnuť k exhaláciám ovzdušia, ktoré znižujú použiteľnosť umelých hmôt.

  Technický popis :

  Teleso svietidla je vyrobené z polyesteru spevneného sklenými vláknami. Reflektor svietidla je vyrobený z oceľového plechu povrchovo upravený práškovou bielou farbou. Na reflektore svietidla sú umiestnené predradné prístroje, objímky žiariviek, zapaľovačov a pripojovacia svorkovnica pre pripojenie vodičov do 2,5 mm2. Svetelnočinný kryt (difúzor) je vyrobený technológiou vstrekovania z termoplastu z polymetylmetakrylátu PM a polykarbonátu PC. Teleso a kryt sú spojené plastovými sponami (klipsami) z polykarbonátu alebo sponami z nerezovej ocele. Tesnenie je z vypeneného polyuretánu.

  Technické parametre :

  Napájacie napätie: 230V , 50Hz

  Predradník: elektronický

  Krytie: IP 66

  Trieda ochrany: I.

  Inštalácia a montáž :

  Po vybalení svietidla je potrebné pripraviť svietidlo na montáž. Rozbaliť balíček s príslušenstvom, vložiť priechodky vodičov, osadiť teleso sponami, vložiť spojovacie elementy v miestach závesov, rozhodnúť sa pre stropné alebo závesné upevnenie svietidla, vsunúť prívodné vodiče do priechodiek v telese, na reflektore zasunúť žiarivkové objímky do reflektoru podľa označenia, zavesiť reflektor na pomocné závesy a pripojiť vodiče do pripojovacej svorkovnice. Nasadiť reflektor na uzávery, vložiť svetelné zdroje, nasadiť difúzor a svietidlo je pripravené k prevádzke.