REP-V Počet produktov v kategórii: 8

Subcategories

 • FL
  FL

  Účel použitia:

  Žiarivkové svietidlo určené na osvetlenie priemyselných vnútorných a vonkajších priestorov, športových areálov, dielne, poľnohospodárske prevádzky, skladovacie haly a prevádzky bez nebezpečia výbuchu plynov a horľavých pár. Svietidlá odolávajú prachu, vlhku, striekajúcej vode.

  Pri inštalácii v agresívnom prostredí je nutné prihliadnuť k exhaláciám ovzdušia, ktoré znižujú použiteľnosť umelých hmôt.

  Technický popis:

  Teleso svietidla sa skladá z dvoch častí hornej a spodnej. Sú vyrobené zo samozhášavého polyesteru plneného sklenými vláknami. Tesnenie medzi nimi je vyrobené z expandového neoprénu. Do spodnej časti svietidla sú vsadené objímky žiariviek, ktoré zabezpečujú krytie svietidla spolu o osadenými svetelnými zdrojmi. Ku svietidlám rady REP je možné použiť aj reflektor, buï z oceľového plechu povrchovo upraveného bielou farbou, alebo z vysoko lešteného Al plechu.

  Technické parametre:

  Napájacie napätie: 230V ~

  Predradník: indukčný/ HF elektronický

  Krytie: IP 65

  Trieda ochrany: II.

  Krivka svietivosti: podľa použitého reflektoru

  Inštalácia a montáž:

  Po vybalení svietidla je potrebné otvoriť svietidlo pomocou plastových krídlových matíc, pootočením o 90 stupòov. Hornú časť telesa pripevniť na strop, alebo záves. Utesniť upevòovacie prvky tesnením a príslušnými podložkami pribalené v balíčku. Vstupné vodiče voviesť do gumových priechodiek a pripojiť do pripojovacej svorkovnice s prierezom 2,5mm2. Plastové závesy spodného telesa pripevniť skrutkami /v balíčku/ na hornú časť telesa, pripojiť prepojovacie vodiče spodnej časti svietidla do svorkovnice. Obidve časti svietidla uzavrieť do seba a zaistiť krídlovými maticami .Na objímkach žiariviek vyskrutkovať tesniace matice nasadiť na žiarivku, vsadiť žiarivku do objímok a utesniť maticami. Po týchto úkonoch je svietidlo pripravené k prevádzke.