SMD

Účel použitia:

Svietidlo MAXIM je určené pre osvetlenie priemyselných, verejných a športových priestorov. Vïaka použitiu LED modulov efektívne nahrádza v súčasnosti používané osvetľovacie sústavy. Vïaka týmto zdrojom je možne dosahovať výrazné úspory elektrickej energie už pri použití nestmievateľných predradníkov.

Technick...

Účel použitia:

Svietidlo MAXIM je určené pre osvetlenie priemyselných, verejných a športových priestorov. Vïaka použitiu LED modulov efektívne nahrádza v súčasnosti používané osvetľovacie sústavy. Vïaka týmto zdrojom je možne dosahovať výrazné úspory elektrickej energie už pri použití nestmievateľných predradníkov.

Technický popis:

Teleso svietidla je vyrobené z AL profilu a oceľového plechu, ktoré sú povrchovo upravene exteriérovou práškovou farbou RAL 9006. Svietidlo ma krytie IP65. Upevòuje sa na stenu alebo na strop. Na hornej strane telesa svietidla je umiestnený IP predradník pre napájanie LED modulu. Variabilné použitie LED modulov podľa optiky a krivky svietivosti umožòuje použitie svietidla na osvetlenie rôznych priestorov.

Technické parametre:

Napájacie napätie: 230V, 50Hz

Predradník: elektronicky

Krytie: IP 65

Trieda ochrany: I.

Inštalácia a montáž:

Svietidlo sa pripevní konzolou na požadovaný uhol a výšku podľa typu upevnenia svietidla ( stena, strop ) pomocou dvoch skrutiek. Na zapojenie do elektrickej siete je zo svietidla vyvedený pripojovací kábel.

More

MAXIM Počet produktov v kategórii: 11