SMD

Účel použitia:

LED svietidlo RONDO je určené pre energeticky úsporné osvetľovanie

priemyselných hál, komerčných budov a skladov, a do takých priestorov

kde je dlhá životnosť svetelných zdrojov dôležitá .

Z hľadiska svetelno technických vlastností je to rotačne symetrické svietidlo so strednou krivkou

svietivosti. Krytie svi...

Účel použitia:

LED svietidlo RONDO je určené pre energeticky úsporné osvetľovanie

priemyselných hál, komerčných budov a skladov, a do takých priestorov

kde je dlhá životnosť svetelných zdrojov dôležitá .

Z hľadiska svetelno technických vlastností je to rotačne symetrické svietidlo so strednou krivkou

svietivosti. Krytie svietidla je vysoké, čím je predurčené i do prostredí prašných a vlhkých.

Technický popis:

Teleso svietidla je farbený, priečne rebrovaný, vysokotlakový odliatok hliníka .

V vrchnej oddelenej časti je umiestnený predradníkový prístroj a pripojovací kábel.

Svetelnočinná časť - refektor je vyrobený z bezpečnostného skla. Svietidlo môže byť vybavené aj tieniacimi reflektormi z hladkého AL alebo PC materiálu, ktoré sú prichytené k hlavici svietidla spolu s tesnením 6 skrutkami.

Technické parametre:

Napájacie napätie: 230V, 50Hz

Predradník: 1-10V DIMM

Krytie: IP 65

Trieda ochrany: I.

Inštalácia a montáž:

Svietidlo je možné zavesiť pomocou skrutky s okom alebo môže byť upevnené pomocou konzoly .

Po vybalení telesa svietidla je potrebné nasadiť na teleso tienidlo. Spojovacie skrutky spájajúce teleso s tienidlom sú osadené v telese spolu s tesnením. Teleso svietidla nie je

potrebné pred montážou otvárať.

More

RONDO Počet produktov v kategórii: 3