ANACONDA 68

Úcel použitia::
Svietidlá typovej rady ANACONDA 68 sú vhodné pre osvetlovanie esteticky nárocných interiérov. Sú urcené pre použitie do interiérových priestorov, najmä pre obchodnépriestory, školy, chodby. Je možné ich použit tiež pre aplikácie v bytových priestoroch, sú vhodné napríklad pre osvetlenie pracovní, do kuchýn. Modul...

Úcel použitia::
Svietidlá typovej rady ANACONDA 68 sú vhodné pre osvetlovanie esteticky nárocných interiérov. Sú urcené pre použitie do interiérových priestorov, najmä pre obchodnépriestory, školy, chodby. Je možné ich použit tiež pre aplikácie v bytových priestoroch, sú vhodné napríklad pre osvetlenie pracovní, do kuchýn. Modulárne riešenie systému a široký sortiment svetelných zdrojov poskytuje množstvo aplikacných možností pre splnenie požiadaviek osvetlenia v bankách,
kanceláriách, obchodoch, knižniciach a pod.

Technický popis:
Sú to modulárne žiarivkové svietidlá, ktorých hlavnou prednostou je možnost ich spájania do súvislých pásov alebo do geometrických útvarov – pomocou plastových spojok tvaru L, I, T, X v ciernej farbe, na objednávku je možné dodat takéto spojky tiež z materiálu základných Al pro0lov. Základom je dvojica hliníkových pro0lov, ktoré navzájom do seba zapadajú a spolu vytvárajú v reze kruhový pro0l s priemerom D=68mm. Pre usmernenie svetelného toku použitých svetelných zdrojov sú použité lesklé hliníkové re2ektory (na požiadanie môžu byt vybavené aj bielymi difúzormi z ocelového plechu), pre zamedzenie oslnenia sa môžu použit bud plastové lamely (PL 68), alebo círy plošný difúzor (PLD 68). Predradné prístroje sú umiestnené v okrajových castiach
svietidiel.


Technické parametre:
Napájacie napätie: 230V, 50Hz
Predradník: induktívny / elektronický
Krytie: IP20 (PL 68) / IP40 (PLD 68)
Trieda ochrany: I.

More

ANACONDA 68 Počet produktov v kategórii: 24

Subcategories

 • Iné
  Iné

  Úcel použitia:
  Svietidlá typovej rady ANACONDA 135 sú vhodné pre osvetlovanie esteticky nárocných interiérov. Sú urcené pre použitie do interiérových priestorov, najmä pre obchodné priestory, školy, chodby. Je možné ich použit tiež pre aplikácie v bytových priestoroch, sú vhodné napríklad pre osvetlenie pracovní, do kuchýn. Modulárne riešenie systému a široký sortiment svetelných zdrojov poskytuje množstvo aplikacných možností pre splnenie požiadaviek osvetlenia v bankách, kanceláriách, obchodoch, knižniciach a pod.

  Technický popis:
  Sú to modulárne žiarivkové svietidlá, ktorých hlavnou prednostou je možnost spájania do súvislých pásov alebo do geometrických útvarov – pomocou plastových spojok tvaru L, I, T, X v ciernej farbe, na objednávku je možné dodat takéto spojky tiež z materiálu základných Al pro0lov. Konštrukcné materiály:
  Východiskovým konštrukcným materiálom je špeciálne tvarovaná dvojica hliníkových pro0lov, šírka ktorej je L=135mm. V reze pripomínajú sploštený 8-uholník. Pre usmernenie svetelného toku použitých svetelných zdrojov sú použité hliníkové re4ektory (na požiadanie môžu byt aj biele z ocelového plechu), pre zamedzenie oslnenia sa môžu použit plastové lamely (PL 135) alebo círy celoplošný difúzor (PLD 135).


  Poznámky:
  1. Predradné prístroje sú umiestnené v okrajových castiach svietidiel.
  2. Existuje aj verzia svietidiel A135 s priamym aj s nepriamym nasmerovaním svetla do priestoru.

  Technické parametre:
  Napájacie napätie: 230V, 50Hz
  Predradník: induktívny / elektronický
  Krytie: IP20 (PL 135) / IP40 (PLD 135)
  Trieda ochrany: I.

 • FL
  FL

  Úcel použitia:
  Svietidlá typovej rady ANACONDA 135 sú vhodné pre osvetlovanie esteticky nárocných interiérov. Sú urcené pre použitie do interiérových priestorov, najmä pre obchodné priestory, školy, chodby. Je možné ich použit tiež pre aplikácie v bytových priestoroch, sú vhodné napríklad pre osvetlenie pracovní, do kuchýn. Modulárne riešenie systému a široký sortiment svetelných zdrojov poskytuje množstvo aplikacných možností pre splnenie požiadaviek osvetlenia v bankách, kanceláriách, obchodoch, knižniciach a pod.

  Technický popis:
  Sú to modulárne žiarivkové svietidlá, ktorých hlavnou prednostou je možnost spájania do súvislých pásov alebo do geometrických útvarov – pomocou plastových spojok tvaru L, I, T, X v ciernej farbe, na objednávku je možné dodat takéto spojky tiež z materiálu základných Al pro0lov. Konštrukcné materiály:
  Východiskovým konštrukcným materiálom je špeciálne tvarovaná dvojica hliníkových pro0lov, šírka ktorej je L=135mm. V reze pripomínajú sploštený 8-uholník. Pre usmernenie svetelného toku použitých svetelných zdrojov sú použité hliníkové re4ektory (na požiadanie môžu byt aj biele z ocelového plechu), pre zamedzenie oslnenia sa môžu použit plastové lamely (PL 135) alebo círy celoplošný difúzor (PLD 135).


  Poznámky:
  1. Predradné prístroje sú umiestnené v okrajových castiach svietidiel.
  2. Existuje aj verzia svietidiel A135 s priamym aj s nepriamym nasmerovaním svetla do priestoru.

  Technické parametre:
  Napájacie napätie: 230V, 50Hz
  Predradník: induktívny / elektronický
  Krytie: IP20 (PL 135) / IP40 (PLD 135)
  Trieda ochrany: I.