Používaním stránok prevádzkovateľa www.ami.sk súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií
Zavrieť

Svetelné systémy  Počet produktov v kategórii: 267

Subcategories

 • ANACONDA 135
  ANACONDA 135

  Úcel použitia:
  Svietidlá typovej rady ANACONDA 135 sú vhodné pre osvetlovanie esteticky nárocných interiérov. Sú urcené pre použitie do interiérových priestorov, najmä pre obchodné priestory, školy, chodby. Je možné ich použit tiež pre aplikácie v bytových priestoroch, sú vhodné napríklad pre osvetlenie pracovní, do kuchýn. Modulárne riešenie systému a široký sortiment svetelných zdrojov poskytuje množstvo aplikacných možností pre splnenie požiadaviek osvetlenia v bankách, kanceláriách, obchodoch, knižniciach a pod.

  Technický popis:
  Sú to modulárne žiarivkové svietidlá, ktorých hlavnou prednostou je možnost spájania do súvislých pásov alebo do geometrických útvarov – pomocou plastových spojok tvaru L, I, T, X v ciernej farbe, na objednávku je možné dodat takéto spojky tiež z materiálu základných Al pro0lov. Konštrukcné materiály:
  Východiskovým konštrukcným materiálom je špeciálne tvarovaná dvojica hliníkových pro0lov, šírka ktorej je L=135mm. V reze pripomínajú sploštený 8-uholník. Pre usmernenie svetelného toku použitých svetelných zdrojov sú použité hliníkové re4ektory (na požiadanie môžu byt aj biele z ocelového plechu), pre zamedzenie oslnenia sa môžu použit plastové lamely (PL 135) alebo círy celoplošný difúzor (PLD 135).


  Poznámky:
  1. Predradné prístroje sú umiestnené v okrajových castiach svietidiel.
  2. Existuje aj verzia svietidiel A135 s priamym aj s nepriamym nasmerovaním svetla do priestoru.

  Technické parametre:
  Napájacie napätie: 230V, 50Hz
  Predradník: induktívny / elektronický
  Krytie: IP20 (PL 135) / IP40 (PLD 135)
  Trieda ochrany: I.

 • ANACONDA 68
  ANACONDA 68

  Úcel použitia::
  Svietidlá typovej rady ANACONDA 68 sú vhodné pre osvetlovanie esteticky nárocných interiérov. Sú urcené pre použitie do interiérových priestorov, najmä pre obchodnépriestory, školy, chodby. Je možné ich použit tiež pre aplikácie v bytových priestoroch, sú vhodné napríklad pre osvetlenie pracovní, do kuchýn. Modulárne riešenie systému a široký sortiment svetelných zdrojov poskytuje množstvo aplikacných možností pre splnenie požiadaviek osvetlenia v bankách,
  kanceláriách, obchodoch, knižniciach a pod.

  Technický popis:
  Sú to modulárne žiarivkové svietidlá, ktorých hlavnou prednostou je možnost ich spájania do súvislých pásov alebo do geometrických útvarov – pomocou plastových spojok tvaru L, I, T, X v ciernej farbe, na objednávku je možné dodat takéto spojky tiež z materiálu základných Al pro0lov. Základom je dvojica hliníkových pro0lov, ktoré navzájom do seba zapadajú a spolu vytvárajú v reze kruhový pro0l s priemerom D=68mm. Pre usmernenie svetelného toku použitých svetelných zdrojov sú použité lesklé hliníkové re2ektory (na požiadanie môžu byt vybavené aj bielymi difúzormi z ocelového plechu), pre zamedzenie oslnenia sa môžu použit bud plastové lamely (PL 68), alebo círy plošný difúzor (PLD 68). Predradné prístroje sú umiestnené v okrajových castiach
  svietidiel.


  Technické parametre:
  Napájacie napätie: 230V, 50Hz
  Predradník: induktívny / elektronický
  Krytie: IP20 (PL 68) / IP40 (PLD 68)
  Trieda ochrany: I.

 • ANACONDA 68 LED
  ANACONDA 68 LED

  Úcel použitia:
  Svietidlá typovej rady ANACONDA 135 sú vhodné pre osvetlovanie esteticky nárocných interiérov. Sú urcené pre použitie do interiérových priestorov, najmä pre obchodné priestory, školy, chodby. Je možné ich použit tiež pre aplikácie v bytových priestoroch, sú vhodné napríklad pre osvetlenie pracovní, do kuchýn. Modulárne riešenie systému a široký sortiment svetelných zdrojov poskytuje množstvo aplikacných možností pre splnenie požiadaviek osvetlenia v bankách, kanceláriách, obchodoch, knižniciach a pod.

  Technický popis:
  Sú to modulárne žiarivkové svietidlá, ktorých hlavnou prednostou je možnost spájania do súvislých pásov alebo do geometrických útvarov – pomocou plastových spojok tvaru L, I, T, X v ciernej farbe, na objednávku je možné dodat takéto spojky tiež z materiálu základných Al pro0lov. Konštrukcné materiály:
  Východiskovým konštrukcným materiálom je špeciálne tvarovaná dvojica hliníkových pro0lov, šírka ktorej je L=135mm. V reze pripomínajú sploštený 8-uholník. Pre usmernenie svetelného toku použitých svetelných zdrojov sú použité hliníkové re4ektory (na požiadanie môžu byt aj biele z ocelového plechu), pre zamedzenie oslnenia sa môžu použit plastové lamely (PL 135) alebo círy celoplošný difúzor (PLD 135).


  Poznámky:
  1. Predradné prístroje sú umiestnené v okrajových castiach svietidiel.
  2. Existuje aj verzia svietidiel A135 s priamym aj s nepriamym nasmerovaním svetla do priestoru.

  Technické parametre:
  Napájacie napätie: 230V, 50Hz
  Predradník: induktívny / elektronický
  Krytie: IP20 (PL 135) / IP40 (PLD 135)
  Trieda ochrany: I.

 • MIRKO 1
  MIRKO 1

  Úcel použitia:
  Svietidlá sú urcené pre osvetlenie interiérových priestorov, vstupných hál, recepcných a verejných priestorov, obchodných domov, špeci)ckých priestorov, rozmerných spolocenských miestností so zameraním na líniové zobrazenie osvetlovacích sústav. Svetelný tok je rovnomerne rozptýlený opálovým
  krytom. Vytvárajú sa súvislé svetelné pásy alebo obrazce. Svetelnými zdrojmi sú lineárne žiarivky T5 s príkonom 14/24W, 28/54W a 35/49/80W. Svietidlá sú riešené pre stropnú montáž, vonkajšie vzhladové obrysy svietidla sú tvorené hliníkovými pro)lmi, povrchovo upravené lakovaním.

  Technický popis:
  Svetelná línia je zostavená z hliníkových telies dlžky do 3m (pri nelakovaných telesách až do 6m), ktoré sú spájané kovovými spojkami z pozinkovaného plechu a skrutkovými spojmi. Teleso svietidla je vyrobené z Al pro)lu, v ktorom sú umiestnené predradné prístroje, držiaky žiariviek a priebežné 3-pólové
  vedenie 3x1,5mm2, spojujúce jednotlivé casti svetelného systému s pripojovacou svorkovnicou s pripojením vodicov do 4mm2. Konce celej línie sú opatrené celami.Lakované telesá sú upravené práškovou technológiou. Dlžku svetelného pásu je možné vyrobit podla požiadavky zákazníka a podla požiadavky architektonického riešenia interiéru. Svetelnocinnú cast tvorí plastový opálový kryt zapadajúci do hliníkového pro)lu, cím
  dotvára cistú líniu tvarového riešenia. V telese svietidla sú oválne otvory so šírkou 5mm pre upevnujúce skrutky upevnenia na pevný strop.

  Technické parametre:
  Napájacie napätie: 230V/50Hz
  Predradník: elektronický
  Krytie: IP 20
  Trieda ochrany: I.

  Inštalácia a montáž:
  Vyberieme z telesa plastový opálový kryt svietidla miernym vypácením na pílenej koncovej hrane krytu. Cez vstupný otvor vsunieme prívodné vodice do telesa a pomocou vrutov upevníme teleso na strop. Pri viac dielnom telese (väcšej dlžky), upevnujeme jednotlivé casti postupne, po ciastocnom upevnení vložíme kovovú spojku, vyrovnáme líniu a dotiahneme skrutky. Po zapojení prívodných vodicov a vložením svetelných zdrojov (nasadením objímok na príslušný svetelný zdroj, rovnomerným rozmiestnením a vložením do držiakov žiariviek) nasadíme svetelnocinný kryt do drážok telesa a mierne zatlacíme

 • MIRKO 1 LED
  MIRKO 1 LED

  Úcel použitia:
  Svietidlá sú urcené pre osvetlenie interiérových priestorov so zameraním na líniové zobrazenie osvetlovacích sústav.

  Technický popis:
  Teleso svietidla je vyrobené z hliníkového pro"lu, svetelnocinnú cast tvorí opálový kryt z materiálu PMMA. V svietidle sú použité LED moduly OSRAM Value, ktoré sú umiestnené spolu s driverom na základovej doske.

  Technické parametre:
  Napájacie napätie: 230V, 50Hz
  Predradník: elektronický
  Krytie: IP 40
  Trieda ochrany: I.

  Inštalácia a montáž:
  Svietidlá sú riešené pre stropnú montáž.

 • MIRKO 2
  MIRKO 2

  Úcel použitia:
  Svietidlá sú urcené pre osvetlenie interiérových priestorov, vstupných hál, komunikacných chodieb, recepcných a verejných priestorov, obchodných domov, domov módy, špeci*ckých priestorov, rozmerných spolocenských miestností so zameraním na líniové zobrazenie osvetlovacích sústav. Vytvárajú sa súvislé svetelné pásy alebo obrazce. Svetelnými zdrojmi sú lineárne žiarivky T5 s príkonom 14/24W, 28/54W a 35/49/80W. Svietidlá sú riešené pre montáž do stropných podhladov, kazetových a sádrokartónových. Vonkajšie vzhladové obrysy svietidla sú tvorené hliníkovými pro*lmi, povrchovo upravené lakovaním.

  Technický popis:
  Svetelná línia je zostavená z hliníkových telies dlžky do 3m (pri nelakovaných telesách až do 6m), ktoré sú spájané kovovými spojkami z pozinkovaného plechu a skrutkovými spojmi. Teleso svietidla je vyrobené z hliníkového pro*lu, v ktorom sú umiestnené predradné prístroje, držiaky žiariviek a priebežné
  3-pólové vedenie 3x1,5 mm2, spojujúce jednotlivé casti svetelného systému s pripojovacou svorkovnicou s pripojením vodicov do 2,5mm2. Konce celej línie sú opatrené celami. Lakované telesá sú upravené práškovou technológiou. Dlžku svetelného pásu je možné vyrobit podla požiadavky zákazníka
  a podla požiadavky architektonického riešenia interiéru. Pri svietidlách dlhších ako 3m, sú dilatacné predelenia po každých 2 až 3m. Svetelnocinnú cast tvorí plastový opálový kryt zapadajúci do hliníkového pro*lu, cím dotvára cistú líniu tvarového riešenia.

  Technické parametre:
  Napájacie napätie: 230V, 50Hz
  Predradník: elektronický
  Krytie: IP 40
  Trieda ochrany: I.

  Inštalácia a montáž:
  Vyberieme z telesa plastový opálový kryt svietidla miernym vypácením na pílenej koncovej hrane krytu. Privedieme prívodné vodice do telesa, otocné krídlové držiaky pritlacíme k telesu a celé svietidlo vložíme do pripraveného otvoru. Pootocením krídlových držiakov v smere utahovania skrutky
  M6x50 dostaneme držiaky do polohy takmer kolmej na os telesa a tým sa celé svietidlo upevní do podhladu. Pri viacdielnom telese (väcšej dlžky), upevnujeme jednotlivé casti postupne, po ciastocnom upevnení vložíme kovovú spojku, vyrovnáme líniu a dotiahneme skrutky. Po zapojení prívodných vodicov a vložením svetelných zdrojov nasadíme svetelnocinný kryt do drážok telesa a mierne zatlacíme.

 • MIRKO 2 LED
  MIRKO 2 LED

  Úcel použitia:
  Svietidlá sú urcené do stropných podhladov pre osvetlenie interiérových priestorov so zameraním na líniové zobrazenie osvetlovacích sústav.

  Technický popis:
  Teleso svietidla je vyrobené z hliníkového profilu, svetelno-cinnú cast tvorí opálový kryt z materiálu PMMA. V svietidle sú použité LED moduly OSRAM Value, ktoré sú umiestnené spolu s driverom na základovej doske.

  Technické parametre:
  Napájacie napätie: 230V, 50Hz
  Predradník: elektronický
  Krytie: IP 40
  Trieda ochrany: I.

  Inštalácia a montáž:
  Svietidlá sa vložia do stropného podhladu a jednoduchým pootocením držiakov sa upevnia na mieste prevádzky.

Svetelné systémy