Používaním stránok prevádzkovateľa www.ami.sk súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií
Zavrieť

Svietidlá pre priemysel  Počet produktov v kategórii: 184

Subcategories

 • ALEXANDRA
  ALEXANDRA

  Úèel použitia:
  Výbojkové svietidlo je urèené na vnútorné osvetlenie vysokých hál v priemyselných prevádzkach. Z h¾adiska svetelnotechnických vlastností je to rotaène symetrické svietidlo s krivkou svietivosti úzkou, strednou a širokou. Krytie svietidla je vysoké, èím je predurèené i do prostredí prašných a vlhkých.

  Technický popis:
  Základná èas￾ svietidla je zo zliatiny AlSi povrchovo upravená èiernou farbou. V tejto èasti sú umiestnené predradné prístroje, objímka a pripojovacia svorkovnica. Predradné prístroje sú dané druhom svetelného zdroja. Porcelánová objímka E40 je umiestnená v hornej èasti hlavice a je prístupná po otvorení malého krytu svorkovnice. Prívodný vodiè /kábel/ sa vovedie do priechodky PG 13,5 a pripojí do 3-pólovej svorkovnice s prierezom pripojovacích vodièov do 4 mm2. Svetelnoèinná èas￾ - re7ektor je vyrobený z Al plechu, anodicky leštený. Re7ektor je prichytený k hlavici svietidla spolu s tesnením 4 skrutkami. Krytie re7ektoru je zabezpeèené osadením ochranného skla a jeho zaistením uzávermi.


  Technické parametre:
  Napájacie napätie: 230V, 50Hz
  Predradník: induktívny
  Krytie: IP 65
  Trieda ochrany: I.

  Inštalácia a montáž:
  Po vybalení telesa svietidla je potrebné nasadi￾ na teleso tienidlo. Spojovacie skrutky spájajúce teleso s tienidlom sú osadené v telese spolu s tesnením. Teleso svietidla nie je potrebné pred montážou otvára￾, staèí otvori￾ kryt pripojovacej svorkovnice. Osadi￾ svetelný zdroj a nasadi￾ ochranné
  sklo. Ochranné sklo je opatrené tesniacou gumou. Uzávery skla sú pribalené ako príslušenstvo. Na jeden uzáver je nutné namontova￾ pribalenú retiazku, ktorá spája sklo s tienidlom, aby nebolo potrebné sklo odklada￾ pri výmene svetelného zdroja.

 • ANTICOR
  ANTICOR

  Úcel použitia:
  Žiarivkové svietidlo je urcené na osvetlenie priemyselných vnútorných a vonkajších priestorov, polnohospodárskych prevádzok, skladov a dielní. Svietidlá sú odolné prachu, vlhku, striekajúcej vode a chemicky agresívnemu prostrediu.

  Technický popis:
  Teleso svietidla je vyrobené z nehrdzavejúceho antikorového plechu. Nosná doska svietidla je vyrobená z ocelového plechu povrchovo upravená práškovou bielou farbou. Na doske sú upevnené predradníky, objímky žiariviek, svorkovnica pre vodice s prierezom do 2,5mm2, svetelnocinný reflektor z lešteného Al plechu, usmernujúci svetelný tok. Ochranný svetelnocinný kryt je vyrobený z kaleného bezpecnostného skla. Tesnenie svietidla medzi sklom a telesom zabezpecuje tesniaca guma a nerezové uzávery svietidla. Pre vstup vodica do svietidla je urcená priechodka PG 13,5 z mosadze.

  Technické parametre:
  Napájacie napätie: 230V, 50Hz
  Predradník: induktívny / elektronický
  Krytie: IP 65
  Trieda ochrany: I.

  Inštalácia a montáž:
  Po vybalení svietidla je nutné pripravit svietidlo na montáž. Otvorit uzávery svietidla, vybrat sklo, uvolnit lankové závesy ochranného skla, uvolnit skrutky upevnujúce nosnú dosku a nosnú dosku vysunút z telesa. Teleso svietidla pripravit k montáži na strop alebo na uchytenie na závesné oká. Pri montáži dbat na utesnenie otvorov telesa. Prívodný vodic vsunút do káblovej priechodky, pripojit vodice do svorkovnice, pripevnit nosnú dosku do telesa a osadit svetelné zdroje. Zavesit lanká svetelnocinného krytu na závesné karabínky upevnené na nosnej doske. Uzavriet svietidlo krytom nasadením do tesniaceho lôžka a zavriet uzávermi. Svietidlo je pripravené k prevádzke.

 • ANTIVANDAL
  ANTIVANDAL

  Úcel použitia:
  Svietidlo ANTIVANDAL je urcené na osvetlenie podchodov, chodieb, verejných priestranstiev a všade tam, kde je potrebné použit svietidlo s vysokou odolnostou pred poškodením. Svietidlá sú odolné prachu,

 • AUREL
  AUREL

  Úcel použitia:
  Svietidlo je urcené do vlhkého alebo prašného prostredia pre priemyselné využitie (garáže, chodby, pivnice). Vyznacuje sa dobrým pomerom cena/kvalita.

  Technický popis:
  Teleso je vyrobené z nehorlavého polyesteru vystuženého sklenými vláknami. Tento materiál má velmi dobrú tepelnú odolnost, mechanickú stabilitu, dielektrické vlastnosti, odoláva niekolkým chemickým látkam a klimatickým podmienkam. Pri type 742 je teleso vyrobené z transparetného materiálu. Difúzor je v prevedení polypropylén alebo polykarbonát. Hlavné výhody sú vysoká mechanická pevnost a vysoká tepelná odolnost, rovnako ako vynikajúca priehladnost.

  Technické parametre:
  Napájacie napätie: 230V/50Hz
  Predradník: induktívny/elektronický
  Krytie: IP 65
  Trieda ochrany: I.

  Inštalácia a montáž:
  Svietidlo možno upevnit na strop , stenu alebo na závesy.

 • FUTURA
  FUTURA

  Úcel použitia:
  FUTURA je plastové priemyselné svietidlo urcené na osvetlenie vnútorných a vonkajších priestorov, športových areálov, dielní, polnohospodárskych prevádzok, skladovacích hál a prevádzok bez nebezpecia výbuchu plynov a horlavých pár. Svietidlá odolávajú prachu, vlhku, striekajúcej vode a majú
  zvýšenú odolnost proti nárazu. Pri inštalácii v agresívnom prostredí je nutné prihliadnut k exhaláciám ovzdušia, ktoré znižujú použitelnost umelých hmôt.

  Technický popis:
  Svietidlo je vhodnou náhradou svietidiel s trubicami T8 vdaka svojej svetelnej úcinnosti v kombinácii s nízkou spotrebou elektrickej energie. Teleso je vyrobené z odolného polykarbonátu a Al chladicom pre zvýšený odvod tepla (ta=45°C) a bez Al chladica pre štandardný odvod tepla (ta=35°). Základná
  doska svietidla je vyrobená z ocelového plechu a slúži na upevnenie LED komponentov. Použité sú LED moduly OSRAMna základnu sa pripevní systémom zacvaknutia cez spojovací mostík z polyamidu (PA) so skleným vláknom. Svetelnocinný kryt je vyrobený technológiou vstrekovania špeciálneho
  polykarbonátu (PC) so skvelou svetelnou priepustnostou, vysokou odolnostou proti nárazu a UV stabilitou. Základna je spojená s difúzorom pomocou spon, ktoré sú vyrobené z polyamidu so skleným vláknom alebo nerezovej ocele. - možnost aplikácie stmievatelného DALI predradníka

  Technické parametre:
  Napájacie napätie: 230V, 50Hz
  Predradník: elektronický
  Krytie: IP 66
  Trieda ochrany: I.

  Inštalácia a montáž:
  Po vybalení svietidla je potrebné pripravit svietidlo na montáž. Rozbalit balícek s príslušenstvom, vložit priechodky vodicov, osadit teleso sponami, vložit spojovacie elementy v miestach závesov, rozhodnút sa pre stropné alebo závesné upevnenie svietidla. Vsunút prívodné vodice do priechodiek v telese,
  zavesit re@ektor na pomocné závesy a pripojit vodice. Nasadit re@ektor na uzávery, nasadit difúzor a svietidlo je pripravené k prevádzke.

 • HERA II G
  HERA II G

  Úcel použitia:
  HERA IIG je vysoko výkonné a energeticky úsporné svietidlo dalšej generácie charakteristické vysokým svetelným výkonom, je LED alternatívou za výbojkové svietidlá pre vysoké haly. Svietidlá sú urcené pre osvetlovanie priemyselných, skladových, obchodných priestorov s osvetlovacou výškou
  v rozsahu 5-12 m. Použitie je možné vo vysokých halách pre športové, kultúrne a iné úcely.

  Technický popis:
  Teleso svietidla je vyrobené z Al pro/lu, je uzavreté ochranným sklom (tvrdené sklo). Teleso je osadené výkonnými 4 LED modulmi OSRAM PREVALED Value, ktoré sú /xované na Al platni vo vodorovnej polohe. Svetelný tok je usmernený leštenými Al re6ektormi do požadovaného tvaru a krivky osvetlenia. Svietidlo je možné upevnit ramenom na pevný povrch alebo na retiazkový záves (dlžka v štandardnej výbave max. 1,50m ). Driver OSRAM pre riadenie a napájanie LED je vo vnútri telesa svietidla.

  Technické parametre:
  Napájacie napätie: 230V, 50Hz
  Predradník: elektronický
  Krytie: IP 65
  Trieda ochrany: I.

  Inštalácia a montáž:
  Svietidlo je potrebné pripevnit na pevný podklad pomocou konzoly a skrutiek M10 alebo na retiazkový záves. Pred upevnením vovedieme cez vstupný otvor pripojovacie vodice a zapojíme ich do pripojovacej svorkovnice s prierezom do 2,5mm2. Svietidlo po naklonení do požadovaného uhlu a dotiahnutím pomocou upevnovacej skrutky, je pripravené na prevádzku.

 • ZDVÍHACIE ZARIADENIA
  ZDVÍHACIE ZARIADENIA

  Účel použitia:

  Pri problémovej údržbe priemyselných rotačné symetrických svietidielsobzvlášťťažkou prístupnosťou státia, kde výmena svetelných zdrojov je obtiažna a výška nákladov na údržbu je vysoká.

  Technický popis:

  Prístrojová jednotka s lanom a výťahovou spojkou.

  Adaptér zahròuje karabinkový hák, káblovú priechodku pre výstup napájacieho kábla svietidla s odľahčením ťahu. Vhodné pre symetrické svietidlá so závesným hákom. Upevnenie na oceľovom držiaku s dvomi otvormi 013mm.

  Spôsob práce:

  Prúdové napájanie svietidla je pred spustením mechanicky odpojené. Pre údržbu je potrebné prídavné napájanie zariadenia, pretože pred spúšťaním musí byť prúdový obvod bezpodmienečne odpojený.

Svietidlá pre priemysel