This shop uses cookies and other technologies so that we can improve your experience on our sites.
close
HPS MH

Úcel použitia:
Priemyselné svetlomety MONACO pre vysokotlakové halogenidové a vysokotlakové sodíkové výbojky sú urcené pre osvetlenie vonkajších priestorov, športovísk, rôznych areálov. Tieto svetlomety sa vyznacujú špeci+ckými svetelnotechnickými parametrami, úzkou a širokou krivkou svietivosti.

Technický popis:
Svietidl...

Úcel použitia:
Priemyselné svetlomety MONACO pre vysokotlakové halogenidové a vysokotlakové sodíkové výbojky sú urcené pre osvetlenie vonkajších priestorov, športovísk, rôznych areálov. Tieto svetlomety sa vyznacujú špeci+ckými svetelnotechnickými parametrami, úzkou a širokou krivkou svietivosti.

Technický popis:
Svietidlo sa skladá zo základného telesa vyrobeného zo zliatiny AlSi vysokotlakým liatím, povrchovo upravené lakovaním ciernou práškovou farbou. Svetelnocinnú cast tvorí re0ektor vyrobený z Al plechu upravený anodickým leštením, s úzkou krivkou svietivosti: C, 2C a širokou krivkou svietivosti: D, 2D. Elektrické komponenty sú umiestnené v oddelenom boxe. V telese svetlometu je umiestnená svorkovnica s prierezom 2,5mm2 pre prepojovací vodic medzi telesom a predradným boxom. Dlžka tohto vodica môže byt max. 1,5m. Celý svetlomet je zakrytý plochým kaleným sklom vsadeným v ráme
zo zliatiny AlSi a rám je k telesu pritlácaný pomocou skrutiek. Upevnenie svetlometu k základovej stene alebo podložke sa prevedie pomocou konzoly, ktorá je súcastou svetlometu. Na konzole je možné svetlomet natácat do požadovaného smeru. Pripojenie je potrebné previest vodicom kruhového tvaru cez priechodku PG13,5. Výmena svetelných zdrojov je jednoduchá, nemusí sa svetlomet otocit (rozladit nastavenie), ale otvorí sa zadný kryt za svetelným zdrojom a je možná jednoduchá výmena.

Technické parametre:
Napájacie napätie: 230V/50Hz
Predradník: indukcný
Krytie: IP 65
Trieda ochrany: I.

Inštalácia a montáž:
Svetlomet sa upevní na stenu alebo podložku pomocou konzoly, v ktorej sú pripravené otvory pre upevnovacie skrutky. Po otvorení skla svetlometu sa privedie cez priechodku pripojovací vodic a zapojí sa na príslušné svorky svorkovnice. Ochranné sklo zostáva po otvorení visiet spolu s rámom na
telese svietidla. Osadí sa predpísaný svetelný zdroj. Natocíme svetlomet do požadovaného smeru a je pripravený na prevádzku.

More

MONACO

Úcel použitia:
Priemyselné svetlomety MONACO pre vysokotlakové halogenidové a vysokotlakové sodíkové výbojky sú urcené pre osvetlenie vonkajších priestorov, športovísk, rôznych areálov. Tieto svetlomety sa vyznacujú špeci+ckými svetelnotechnickými parametrami, úzkou a širokou krivkou svietivosti.

Technický popis:
Svietidlo sa skladá zo základného telesa vyrobeného zo zliatiny AlSi vysokotlakým liatím, povrchovo upravené lakovaním ciernou práškovou farbou. Svetelnocinnú cast tvorí re0ektor vyrobený z Al plechu upravený anodickým leštením, s úzkou krivkou svietivosti: C, 2C a širokou krivkou svietivosti: D, 2D. Elektrické komponenty sú umiestnené v oddelenom boxe. V telese svetlometu je umiestnená svorkovnica s prierezom 2,5mm2 pre prepojovací vodic medzi telesom a predradným boxom. Dlžka tohto vodica môže byt max. 1,5m. Celý svetlomet je zakrytý plochým kaleným sklom vsadeným v ráme
zo zliatiny AlSi a rám je k telesu pritlácaný pomocou skrutiek. Upevnenie svetlometu k základovej stene alebo podložke sa prevedie pomocou konzoly, ktorá je súcastou svetlometu. Na konzole je možné svetlomet natácat do požadovaného smeru. Pripojenie je potrebné previest vodicom kruhového tvaru cez priechodku PG13,5. Výmena svetelných zdrojov je jednoduchá, nemusí sa svetlomet otocit (rozladit nastavenie), ale otvorí sa zadný kryt za svetelným zdrojom a je možná jednoduchá výmena.

Technické parametre:
Napájacie napätie: 230V/50Hz
Predradník: indukcný
Krytie: IP 65
Trieda ochrany: I.

Inštalácia a montáž:
Svetlomet sa upevní na stenu alebo podložku pomocou konzoly, v ktorej sú pripravené otvory pre upevnovacie skrutky. Po otvorení skla svetlometu sa privedie cez priechodku pripojovací vodic a zapojí sa na príslušné svorky svorkovnice. Ochranné sklo zostáva po otvorení visiet spolu s rámom na
telese svietidla. Osadí sa predpísaný svetelný zdroj. Natocíme svetlomet do požadovaného smeru a je pripravený na prevádzku.

 • PictureProduct No. of light sources Power of 1 Light Source Holder Type of light source IP Type of wiring A B C Weight (kg) Price On Stock* Datasheet
 • F1850030F1850030 2 400 E40 HPS MH 65 770 560 370 24
  372,00€
  - Download
 • F1860030F1860030 2 400 E40 HPS MH 65 770 560 370 24
  372,00€
  - Download
 • F1870030F1870030 1 2000 E40 HPS MH 65 770 560 370 23.6
  353,00€
  - Download
 • F1880030F1880030 1 2000 E40 HPS MH 65 770 560 370 23.6
  353,00€
  - Download* On stock > finished goods for immediate dispatch, updated every day at 06:00 AM. For more information please, contact our Customer Service on +421 35 692 39 00 or by email on mstrhan@ami.sk