This shop uses cookies and other technologies so that we can improve your experience on our sites.
close
HPS T

Účel použitia:

Priemyselné svetlomety TIGER sú svetlomety pre vysokotlakové halogenidové a vysokotlakové sodíkové výbojky, určené pre osvetlenie širokej škály vnútorných a najmä vonkajších priestorov. Tieto svetlomety sa vyznačujú novým technickým riešením, dobrým designom a dobrými technickými parametrami.

Technick...

Účel použitia:

Priemyselné svetlomety TIGER sú svetlomety pre vysokotlakové halogenidové a vysokotlakové sodíkové výbojky, určené pre osvetlenie širokej škály vnútorných a najmä vonkajších priestorov. Tieto svetlomety sa vyznačujú novým technickým riešením, dobrým designom a dobrými technickými parametrami.

Technický popis:

Svietidlo sa skladá zo základného telesa vyrobeného zo zliatiny AISi vysokotlakým liatím, svetelnočinnej časti, ktorú tvorí reflektor symetrický alebo asymetrický. Elektrické komponenty sú umiestnené v časti predradných prístrojov a pripojovacej svorkovnice s prierezom pripoj vodičov do 4mm2. Celý svetlomet je zakrytý plochým kaleným sklom, spojený s telesom pomocou pružných uzáverov zo zliatiny AISi. Upevnenie svetlometu k základovej stene alebo podložke sa prevedie pomocou konzoly, ktorá je súčasť svetlometu. Na konzole je možné svetlomet natáčať do požadovaného smeru. Pripojenie je potrebné previesť vodičom kruhového tvaru cez priechodku PG13,5 do pripojovacej svorkovnice .

Technické parametre:

Napájacie napätie: 230V~

Príkon: 400W MH, HPS

Objímka: RX7s

Predradník: indukčný

Krytie: IP 66

Trieda ochrany: I.

Krivka svietivosti: symetrická, asymetrická

Inštalácia a montáž:

Svetlomet sa upevní na stenu alebo podložku pomocou konzoly v ktorej sú pripravené otvory na upevòovacie skrutky. Po otvorení skla svetlometu sa vovedie cez upchávkovú priechodku pripojovací vodič a zapojí sa na príslušné svorky svorkovnice. Osadí sa predpísaný svetelný zdroj. Svetlomet sa uzavrie krycím sklom a pružnými uzávermi. Natočíme svetlomet do požadovaného smeru a je pripravený k prevádzku.

More

TIGER 400

Účel použitia:

Priemyselné svetlomety TIGER sú svetlomety pre vysokotlakové halogenidové a vysokotlakové sodíkové výbojky, určené pre osvetlenie širokej škály vnútorných a najmä vonkajších priestorov. Tieto svetlomety sa vyznačujú novým technickým riešením, dobrým designom a dobrými technickými parametrami.

Technický popis:

Svietidlo sa skladá zo základného telesa vyrobeného zo zliatiny AISi vysokotlakým liatím, svetelnočinnej časti, ktorú tvorí reflektor symetrický alebo asymetrický. Elektrické komponenty sú umiestnené v časti predradných prístrojov a pripojovacej svorkovnice s prierezom pripoj vodičov do 4mm2. Celý svetlomet je zakrytý plochým kaleným sklom, spojený s telesom pomocou pružných uzáverov zo zliatiny AISi. Upevnenie svetlometu k základovej stene alebo podložke sa prevedie pomocou konzoly, ktorá je súčasť svetlometu. Na konzole je možné svetlomet natáčať do požadovaného smeru. Pripojenie je potrebné previesť vodičom kruhového tvaru cez priechodku PG13,5 do pripojovacej svorkovnice .

Technické parametre:

Napájacie napätie: 230V~

Príkon: 400W MH, HPS

Objímka: RX7s

Predradník: indukčný

Krytie: IP 66

Trieda ochrany: I.

Krivka svietivosti: symetrická, asymetrická

Inštalácia a montáž:

Svetlomet sa upevní na stenu alebo podložku pomocou konzoly v ktorej sú pripravené otvory na upevňovacie skrutky. Po otvorení skla svetlometu sa vovedie cez upchávkovú priechodku pripojovací vodič a zapojí sa na príslušné svorky svorkovnice. Osadí sa predpísaný svetelný zdroj. Svetlomet sa uzavrie krycím sklom a pružnými uzávermi. Natočíme svetlomet do požadovaného smeru a je pripravený k prevádzku.

 • PictureProduct No. of light sources Power of 1 Light Source Holder Type of light source IP Type of wiring A B C Weight (kg) On Stock* Datasheet
 • F3026027F3026027 1 150 E40 HPS T 66 VVG 430 530 200 9.26 - Download
 • F3026227F3026227 1 250 E40 HPS T 66 VVG 430 530 200 10.33 - Download
 • F3026427F3026427 1 400 E40 HPS T 66 VVG 430 530 200 11.5 - Download
 • F3036027F3036027 1 150 E40 HPS T 66 VVG 430 530 200 9.26 - Download
 • F3036227F3036227 1 250 E40 HPS T 66 VVG 430 530 200 9.91 - Download
 • F3036427F3036427 1 400 E40 HPS T 66 VVG 430 530 200 11.5 - Download
 • F3020027F3020027 1 E40 INC 66 430 530 200 6.78 - Download
 • F3030027F3030027 1 E40 INC 66 430 530 200 8.3 - Download
 • F3027227F3027227 1 250 E40 MH T 66 VVG 430 530 200 9.31 - Download
 • F3027327F3027327 1 250 E40 MH T 66 VVG 430 530 200 10.22 - Download
 • F3027427F3027427 1 400 E40 MH T 66 VVG 430 530 200 10.34 - Download
 • F3037227F3037227 1 250 E40 MH T 66 VVG 430 530 200 11.8 - Download
 • F3037327F3037327 1 250 E40 MH T 66 VVG 430 530 200 10.03 - Download
 • F3037427F3037427 1 400 E40 MH T 66 VVG 430 530 200 10.17 - Download* On stock > finished goods for immediate dispatch, updated every day at 06:00 AM. For more information please, contact our Customer Service on +421 35 692 39 00 or by email on mstrhan@ami.sk