Používaním stránok prevádzkovateľa www.ami.sk súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií
Zavrieť

Svietidlá pre priemysel  Počet produktov v kategórii: 314

Subcategories

 • ALEXANDRA
  ALEXANDRA

  Úèel použitia:
  Výbojkové svietidlo je urèené na vnútorné osvetlenie vysokých hál v priemyselných prevádzkach. Z h¾adiska svetelnotechnických vlastností je to rotaène symetrické svietidlo s krivkou svietivosti úzkou, strednou a širokou. Krytie svietidla je vysoké, èím je predurèené i do prostredí prašných a vlhkých.

  Technický popis:
  Základná èas￾ svietidla je zo zliatiny AlSi povrchovo upravená èiernou farbou. V tejto èasti sú umiestnené predradné prístroje, objímka a pripojovacia svorkovnica. Predradné prístroje sú dané druhom svetelného zdroja. Porcelánová objímka E40 je umiestnená v hornej èasti hlavice a je prístupná po otvorení malého krytu svorkovnice. Prívodný vodiè /kábel/ sa vovedie do priechodky PG 13,5 a pripojí do 3-pólovej svorkovnice s prierezom pripojovacích vodièov do 4 mm2. Svetelnoèinná èas￾ - re7ektor je vyrobený z Al plechu, anodicky leštený. Re7ektor je prichytený k hlavici svietidla spolu s tesnením 4 skrutkami. Krytie re7ektoru je zabezpeèené osadením ochranného skla a jeho zaistením uzávermi.


  Technické parametre:
  Napájacie napätie: 230V, 50Hz
  Predradník: induktívny
  Krytie: IP 65
  Trieda ochrany: I.

  Inštalácia a montáž:
  Po vybalení telesa svietidla je potrebné nasadi￾ na teleso tienidlo. Spojovacie skrutky spájajúce teleso s tienidlom sú osadené v telese spolu s tesnením. Teleso svietidla nie je potrebné pred montážou otvára￾, staèí otvori￾ kryt pripojovacej svorkovnice. Osadi￾ svetelný zdroj a nasadi￾ ochranné
  sklo. Ochranné sklo je opatrené tesniacou gumou. Uzávery skla sú pribalené ako príslušenstvo. Na jeden uzáver je nutné namontova￾ pribalenú retiazku, ktorá spája sklo s tienidlom, aby nebolo potrebné sklo odklada￾ pri výmene svetelného zdroja.

 • ANTICOR
  ANTICOR

  Úcel použitia:
  Žiarivkové svietidlo je urcené na osvetlenie priemyselných vnútorných a vonkajších priestorov, polnohospodárskych prevádzok, skladov a dielní. Svietidlá sú odolné prachu, vlhku, striekajúcej vode a chemicky agresívnemu prostrediu.

  Technický popis:
  Teleso svietidla je vyrobené z nehrdzavejúceho antikorového plechu. Nosná doska svietidla je vyrobená z ocelového plechu povrchovo upravená práškovou bielou farbou. Na doske sú upevnené predradníky, objímky žiariviek, svorkovnica pre vodice s prierezom do 2,5mm2, svetelnocinný reflektor z lešteného Al plechu, usmernujúci svetelný tok. Ochranný svetelnocinný kryt je vyrobený z kaleného bezpecnostného skla. Tesnenie svietidla medzi sklom a telesom zabezpecuje tesniaca guma a nerezové uzávery svietidla. Pre vstup vodica do svietidla je urcená priechodka PG 13,5 z mosadze.

  Technické parametre:
  Napájacie napätie: 230V, 50Hz
  Predradník: induktívny / elektronický
  Krytie: IP 65
  Trieda ochrany: I.

  Inštalácia a montáž:
  Po vybalení svietidla je nutné pripravit svietidlo na montáž. Otvorit uzávery svietidla, vybrat sklo, uvolnit lankové závesy ochranného skla, uvolnit skrutky upevnujúce nosnú dosku a nosnú dosku vysunút z telesa. Teleso svietidla pripravit k montáži na strop alebo na uchytenie na závesné oká. Pri montáži dbat na utesnenie otvorov telesa. Prívodný vodic vsunút do káblovej priechodky, pripojit vodice do svorkovnice, pripevnit nosnú dosku do telesa a osadit svetelné zdroje. Zavesit lanká svetelnocinného krytu na závesné karabínky upevnené na nosnej doske. Uzavriet svietidlo krytom nasadením do tesniaceho lôžka a zavriet uzávermi. Svietidlo je pripravené k prevádzke.

 • ANTIVANDAL
  ANTIVANDAL

  Úcel použitia:
  Svietidlo ANTIVANDAL je urcené na osvetlenie podchodov, chodieb, verejných priestranstiev a všade tam, kde je potrebné použit svietidlo s vysokou odolnostou pred poškodením. Svietidlá sú odolné prachu,

 • AUREL
  AUREL

  Úcel použitia:
  Svietidlo je urcené do vlhkého alebo prašného prostredia pre priemyselné využitie (garáže, chodby, pivnice). Vyznacuje sa dobrým pomerom cena/kvalita.

  Technický popis:
  Teleso je vyrobené z nehorlavého polyesteru vystuženého sklenými vláknami. Tento materiál má velmi dobrú tepelnú odolnost, mechanickú stabilitu, dielektrické vlastnosti, odoláva niekolkým chemickým látkam a klimatickým podmienkam. Pri type 742 je teleso vyrobené z transparetného materiálu. Difúzor je v prevedení polypropylén alebo polykarbonát. Hlavné výhody sú vysoká mechanická pevnost a vysoká tepelná odolnost, rovnako ako vynikajúca priehladnost.

  Technické parametre:
  Napájacie napätie: 230V/50Hz
  Predradník: induktívny/elektronický
  Krytie: IP 65
  Trieda ochrany: I.

  Inštalácia a montáž:
  Svietidlo možno upevnit na strop , stenu alebo na závesy.

 • FUTURA
  FUTURA

  Úcel použitia:
  FUTURA je plastové priemyselné svietidlo urcené na osvetlenie vnútorných a vonkajších priestorov, športových areálov, dielní, polnohospodárskych prevádzok, skladovacích hál a prevádzok bez nebezpecia výbuchu plynov a horlavých pár. Svietidlá odolávajú prachu, vlhku, striekajúcej vode a majú
  zvýšenú odolnost proti nárazu. Pri inštalácii v agresívnom prostredí je nutné prihliadnut k exhaláciám ovzdušia, ktoré znižujú použitelnost umelých hmôt.

  Technický popis:
  Svietidlo je vhodnou náhradou svietidiel s trubicami T8 vdaka svojej svetelnej úcinnosti v kombinácii s nízkou spotrebou elektrickej energie. Teleso je vyrobené z odolného polykarbonátu a Al chladicom pre zvýšený odvod tepla (ta=45°C) a bez Al chladica pre štandardný odvod tepla (ta=35°). Základná
  doska svietidla je vyrobená z ocelového plechu a slúži na upevnenie LED komponentov. Použité sú LED moduly OSRAMna základnu sa pripevní systémom zacvaknutia cez spojovací mostík z polyamidu (PA) so skleným vláknom. Svetelnocinný kryt je vyrobený technológiou vstrekovania špeciálneho
  polykarbonátu (PC) so skvelou svetelnou priepustnostou, vysokou odolnostou proti nárazu a UV stabilitou. Základna je spojená s difúzorom pomocou spon, ktoré sú vyrobené z polyamidu so skleným vláknom alebo nerezovej ocele. - možnost aplikácie stmievatelného DALI predradníka

  Technické parametre:
  Napájacie napätie: 230V, 50Hz
  Predradník: elektronický
  Krytie: IP 66
  Trieda ochrany: I.

  Inštalácia a montáž:
  Po vybalení svietidla je potrebné pripravit svietidlo na montáž. Rozbalit balícek s príslušenstvom, vložit priechodky vodicov, osadit teleso sponami, vložit spojovacie elementy v miestach závesov, rozhodnút sa pre stropné alebo závesné upevnenie svietidla. Vsunút prívodné vodice do priechodiek v telese,
  zavesit re@ektor na pomocné závesy a pripojit vodice. Nasadit re@ektor na uzávery, nasadit difúzor a svietidlo je pripravené k prevádzke.

 • HERA
  HERA

  Účel použitia:

  HERA 4G je vysoko výkonné a energeticky úsporné svietidlo ïalšej generácie charakteristické vysokým svetelným výkonom.

  Je LED alternatívou za výbojkové svietidlá pre vysoké haly. Svietidlá sú určené pre osvetľovanie priemyselných,skladových, obchodných priestorov s osvetľovacou výškou v rozsahu 5-12 m. Použitie je možné vo vysokých halách pre športové, kultúrne a iné účely.

  Technický popis:

  Teleso svietidla je vyrobené z Al profilu, je uzavreté ochranným sklom (tvrdené sklo). Teleso je osadené výkonnými 4 LED LIN modulmi, ktoré sú upevnené na Al platni vo vodorovnej polohe.

  Svetelný tok je usmernený optickými krytmi LIN modulov RETAIL do požadovaného tvaru a krivky osvetlenia - STAND, SYM, ASYM.

  Svietidlo je možné upevniť ramenom na pevný povrch alebo na retiazkový záves (dĺžka v štandardnej výbave max. 1,50m ).

  Predradník VOSSLOH pre riadenie a napájanie LED je vo vnútri telesa svietidla.

  Technické parametre:

  Napájacie napätie: 230V, 50Hz

  Predradník: elektronický

  Krytie: IP 65

  Trieda ochrany: I.

  Inštalácia a montáž:

  Svietidlo je potrebné pripevniť na pevný podklad pomocou konzoly a skrutiek M10 alebo na retiazkový záves.

  Pred upevnením vovedieme cez vstupný otvor pripojovacie vodiče a zapojíme ich do pripojovacej svorkovnice s prierezom do 2,5mm. Svietidlo po naklonení do požadovaného uhlu a dotiahnutím pomocou upevòovacej skrutky, je pripravené na prevádzku.

 • HERA II G
  HERA II G

  Úcel použitia:
  HERA IIG je vysoko výkonné a energeticky úsporné svietidlo dalšej generácie charakteristické vysokým svetelným výkonom, je LED alternatívou za výbojkové svietidlá pre vysoké haly. Svietidlá sú urcené pre osvetlovanie priemyselných, skladových, obchodných priestorov s osvetlovacou výškou
  v rozsahu 5-12 m. Použitie je možné vo vysokých halách pre športové, kultúrne a iné úcely.

  Technický popis:
  Teleso svietidla je vyrobené z Al pro/lu, je uzavreté ochranným sklom (tvrdené sklo). Teleso je osadené výkonnými 4 LED modulmi OSRAM PREVALED Value, ktoré sú /xované na Al platni vo vodorovnej polohe. Svetelný tok je usmernený leštenými Al re6ektormi do požadovaného tvaru a krivky osvetlenia. Svietidlo je možné upevnit ramenom na pevný povrch alebo na retiazkový záves (dlžka v štandardnej výbave max. 1,50m ). Driver OSRAM pre riadenie a napájanie LED je vo vnútri telesa svietidla.

  Technické parametre:
  Napájacie napätie: 230V, 50Hz
  Predradník: elektronický
  Krytie: IP 65
  Trieda ochrany: I.

  Inštalácia a montáž:
  Svietidlo je potrebné pripevnit na pevný podklad pomocou konzoly a skrutiek M10 alebo na retiazkový záves. Pred upevnením vovedieme cez vstupný otvor pripojovacie vodice a zapojíme ich do pripojovacej svorkovnice s prierezom do 2,5mm2. Svietidlo po naklonení do požadovaného uhlu a dotiahnutím pomocou upevnovacej skrutky, je pripravené na prevádzku.

 • PEPS
  PEPS
  Účel použitia:
  Žiarivkové svietidlo určené na osvetlenie priemyselných
  vnútorných a vonkajších priestorov, športových areálov, dielní,
  poľnohospodárskych prevádzok, skladovacích hál. Svietidlá
  odolávajú prachu, vlhku, striekajúcej vode a majú zvýšenú
  odolnosť proti rázu. Pri inštalácii v agresívnom prostredí
  je nutné prihliadnuť k exhaláciám ovzdušia, ktoré znižujú
  použiteľnosť umelých hmôt.
  Technický popis:
  Teleso svietidla je vyrobené z polyesteru spevneného
  sklennými vláknami. Re0ektor svietidla je vyrobený z
  oceľového plechu povrchovo upravený práškovou bielou farbou.
  Na re0ektore svietidla sú umiestnené predradné prístroje,
  objímky žiariviek, zapaľovačov a pripojovacia svorkovnica pre
  pripojenie vodičov do 2,5 mm2. Svetelnočinný kryt (difúzor) je
  vyrobený technológiou vstrekovania z termoplastu z polymetakrylátu
  PM a polykarbonátu PC. Teleso a kryt sú spojené
  plastovými sponami (klipsami) z polykarbonátu alebo sponami
  z nerezovej ocele. Tesnenie je z vypeneného polyuretánu.
  Technické parametre:
  Napájacie napätie: 230V, 50Hz
  Predradník: elektronický
  Krytie: IP 66
  Trieda ochrany: I.
  Inštalácia a montáž:
  Po vybalení svietidla je potrebné pripraviť svietidlo na montáž.
  Rozbaliť balíček s príslušenstvom, vložiť priechodky vodičov,
  osadiť teleso sponami, vložiť spojovacie elementy v miestach
  závesov, rozhodnúť sa pre stropné alebo závesné upevnenie
  svietidla, vsunúť prívodné vodiče do priechodiek v telese,
  na re0ektore zasunúť žiarivkové objímky do re0ektoru podľa
  označenia, zavesiť re0ektor na pomocné závesy a pripojiť
  vodiče do pripojovacej svorkovnice. Nasadiť re0ektor na
  uzávery, vložiť svetelné zdroje, nasadiť difúzor a svietidlo je
  pripravené k prevádzke.
 • PRIMA
  PRIMA

  Účel použitia :

  Žiarivkové svietidlo je určené na osvetlenie priemyselných a vonkajších priestorov, športových areálov, pre dielne, poľnohospodárske prevádzky, skladovacie haly a prevádzky bez nebezpečia výbuchu plynov a horľavých pár. Svietidlá odolávajú prachu, vlhku, striekajúcej vode a majú zvýšenú odolnosť proti nárazu. Pri inštalácii v agresívnom prostredí je nutné prihliadnuť k exhaláciam ovzdušia.

  Technický popis :

  Teleso je vyrobené technológiou vstrekovania z odolného polykarbonátu / PC sivej farby. Reflektor svietidla je vyrobený z oceľového plechu povrchovo upravený práškovou bielou farbou. Na reflektore svietidla sú umiestnené predradné prístroje, objímky žiariviek. Svetelnočinný kryt (difúzor) je vyrobený technológiou vstrekovania z termoplastov vo variantoch: AC(PMMA) z číreho akrylátu 100% stabilného proti starnutiu vplyvom UV žiarenia, s výbornými optickými parametrami. PC z číreho polykarbonátu stabilizovaného proti starnutiu vplyvom UV žiarenia, s vysokou odolnosťou proti nárazu. Teleso a kryt sú spojené plastovými sponami z ABS a polyamidu alebo oceľovými nerezovými sponami. Tesnenie je z vyplneného polyuretánu.

  Technické parametre :

  Napájacie napätie: 230V, 50Hz

  Predradník: elektronický

  Krytie: IP 66

  Trieda ochrany: I.

  Inštalácia a montáž :

  Po vybalení svietidla je potrebné pripraviť svietidlo na montáž. Rozbaliť balíček s príslušenstvom, vložiť priechodky vodičov, osadiť teleso sponami, vložiť spojovacie elementy v miestach závesov, rozhodnúť sa pre stropné alebo závesné upevnenie svietidla, vsunúť prívodné vodiče do priechodiek v telese, na reflektore zasunúť žiarivkové objímky do reflektoru podľa označenia, zavesiť reflektor na pomocné závesy a pripojiť vodiče do pripojovacej svorkovnice. Nasadiť reflektor na uzávery, vložiť svetelné zdroje, nasadiť difúzor a svietidlo je pripravené k prevádzke.

 • PRIMA Ta60
  PRIMA Ta60

  Účel použitia:

  Žiarivkové svietidlo PRIMA Ta -40+60 je určené na osvetlenie priemyselných a vonkajších priestorov, športových areálov, poľnohospodárske prevádzky, skladovacie haly a prevádzky bez nebezpečenstva výbuchu plynov a horľavých pár s výraznejším tepelným zaťažením. Svietidlá odolávajú prachu, vlhku, striekajúcej vode a majú zvýšenú odolnosť proti nárazu a tepelnému zaťaženiu. Pri inštalácii v agresívnom prostredí je nutné prihliadnuť k exhaláciám ovzdušia.

  Technický popis:

  Teleso je vyrobené technológiou vstrekovania z odolného polykarbonátu (PC) sivej farby. Reflektor svietidla je vyrobený z oceľového plechu povrchovo upravený práškovou bielou farbou. Na reflektore svietidla sú umiestnené predradné prístroje, objímky žiariviek, zapaľovače. Vo svietidle sa používajú nízkostratové indukčné predradníky a elektronické pulzné štartéry pre nízke teploty. Svetelnočinný kryt (difúzor) je vyrobený technológiou vstrekovania z číreho polykarbonátu (PC) stabilizovaného proti starnutiu vplyvom UV žiarenia, s vysokou odolnosťou proti nárazu. Teleso a kryt sú spojené plastovými sponami z ABS a polyamidu alebo oceľovými nerezovými sponami. Tesnenie je z vyplneného polyuretánu.

  Technické parametre:

  Napájacie napätie: 230V, 50Hz

  Predradník: nízkostratový indukčný

  Krytie: IP 66

  Trieda ochrany: I.

  Inštalácia a montáž:

  Po vybalení svietidla je potrebné pripraviť svietidlo na montáž. rozbaliť balíček s príslušenstvom, vložiť priechodky vodičov, osadiť teleso sponami, vložiť spojovacie elementy v miestach závesov, rozhodnúť sa pre stropné alebo závesné upevnenie svietidla, vsunúť prívodné vodiče do priechodiek v telese, na reflektore zasunúť žiarivkové objímky do reflektoru podľa označenia, zavesiť reflektor na pomocné závesy a pripojiť vodiče do pripojovacej svorkovnice. Nasadiť reflektor na uzávery, vložiť svetelné zdroje, nasadiť difúzor a svietidlo je pripravené k prevádzke.

 • PRIMA X LED
  PRIMA X LED

  Účel použitia:

  Prima X LED je plastové priemyselné svietidlo určené na osvetlenie vnútorných a vonkajších priestorov, športových areálov, dielní, poľnohospodárskych prevádzok, skladovacích hál a prevádzok bez nebezpečia výbuchu plynov a horľavých pár. Svietidlá odolávajú prachu, vlhku, striekajúcej vode a majú zvýšenú odolnosť proti nárazu. Pri inštalácii v agresívnom prostredí je nutné prihliadnuť k exhaláciám ovzdušia, ktoré znižujú použiteľnosť umelých hmôt.

  Technický popis:

  Svietidlo je vhodnou náhradou svietidiel s trubicami T8 vïaka svojej svetelnej účinnosti v kombinácii s nízkou spotrebou elektrickej energie. Teleso je vyrobené technológiou vstrekovania z odolného polykarbonátu. Reflektor svietidla je vyrobený z oceľového plechu a slúži na upevnenie LED komponentov.

  Na základòu sa pripevní systémom zacvaknutia cez spojovací mostík z polyamidu (PA) so skleným vláknom. Svetelnočinný kryt je vyrobený technológiou vstrekovania špeciálneho polykarbonátu (PC) so skvelou svetelnou priepustnosťou, vysokou odolnosťou proti nárazu a UV stabilitou. Základòa je spojená s difúzorom pomocou spon, ktoré sú vyrobené z polyamidu so skleným vláknom alebo nerezovej ocele.

  možnosť aplikácie stmievateľného DALI predradníka

  Technické parametre:

  Napájacie napätie: 230V, 50Hz

  Predradník: elektronický

  Krytie: IP 66

  Trieda ochrany: I.

  Inštalácia a montáž:

  Po vybalení svietidla je potrebné pripraviť svietidlo na montáž. Rozbaliť balíček s príslušenstvom, vložiť priechodky vodičov, osadiť teleso sponami, vložiť spojovacie elementy v miestach závesov, rozhodnúť sa pre stropné alebo závesné upevnenie svietidla. Vsunúť prívodné vodiče do priechodiek v telese, zavesiť reflektor na pomocné závesy a pripojiť vodiče. Nasadiť reflektor na uzávery, nasadiť difúzor a svietidlo je pripravené k prevádzke.

 • ZDVÍHACIE ZARIADENIA
  ZDVÍHACIE ZARIADENIA

  Účel použitia:

  Pri problémovej údržbe priemyselných rotačné symetrických svietidielsobzvlášťťažkou prístupnosťou státia, kde výmena svetelných zdrojov je obtiažna a výška nákladov na údržbu je vysoká.

  Technický popis:

  Prístrojová jednotka s lanom a výťahovou spojkou.

  Adaptér zahròuje karabinkový hák, káblovú priechodku pre výstup napájacieho kábla svietidla s odľahčením ťahu. Vhodné pre symetrické svietidlá so závesným hákom. Upevnenie na oceľovom držiaku s dvomi otvormi 013mm.

  Spôsob práce:

  Prúdové napájanie svietidla je pred spustením mechanicky odpojené. Pre údržbu je potrebné prídavné napájanie zariadenia, pretože pred spúšťaním musí byť prúdový obvod bezpodmienečne odpojený.