Používaním stránok prevádzkovateľa www.ami.sk súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií
Zavrieť

VINSMART

Svietidlá typu VINSMART tvoria sústavu inteligentného osvetlenia, sú súčasťou aktívnej siete, ktorá prepája mnohé komponenty umožňujúce ovládanie, riadenie a sledovanie rôznych procesov pomocou softvéru v PC, alebo na mobilnom zariadení.

Svietidlá je možné ovládať (zapnúť, vypnúť, regulovať intenzitu osvetlenia) viacerými spôsobmi a to buď manuálne pomocou softvéru, automatizovane na základe astronomických hodín pomocou prednastavených termínov, či na základe rôznych podnetov z pripojených vstupných senzorov (svetelný, pohybový, hlukový...). Pomocou riadiaceho softvéru je možné ovládať svietidlá jednotlivo, po skupinách a aj všetky naraz.

Použitím svietidiel VINSMART v svetelnej sústave sa dosahujú vysoké úspory elektrickej energie pri prevádzke verejného osvetlenia pri zabezpečení zvýšenej bezpečnosti osôb a majetku.

Jednou z výhod inteligentného osvetlenia je aj možnosť monitorovať verejné priestranstvo (napríklad pripojenou kamerou) alebo jeho časti (ulice, pešie zóny, parky a pod.) podľa aktuálnych potrieb a osvetlenie ľubovoľne koordinovať, či už programovo alebo napríklad aj podľa okamžitej intenzity dopravy.

Ďalším využiteľným parametrom je monitorovanie stavu osvetlenia, chybových stavov, porúch a monitorovanie fyzikálnych veličín s možnosťou ich vyhodnocovania, alebo aj zvýšená informovanosť obyvateľov pomocou LCD zobrazovacej jednotky.

Do sústavy VINSMART je možné implementovať:

  • - Čidlo na meranie intenzity denného osvetlenia
  • - Pohybové senzory na monitorovanie pohybu osôb
  • - Radarové čidlá pre sledovanie hustoty dopravy
  • - Meteostanice pre zber údajov o stave ovzdušia
  • - Nabíjacie stanice pre e-bike, mobily/tablety
  • - Panikové tlačidlo pre privolanie pomoci
  • - RGB nasvetlenie slúžiace ako náladove, dekoračné alebo núdzové osvetlenie
  • - WiFi Hotspot
  • - Kamery pre vzdialený monitoring verejných priestranstiev
  • - LCD zobrazovaciu jednotku pre šírenie rôznych dôležitých informácií

a mnoho rôznych iných periférnych zariadení pre zvyšovanie komfortu riadenia inteligentného mesta.

Pre technické informácie o VINSMART kliknite sem.