Používaním stránok prevádzkovateľa www.ami.sk súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií
Zavrieť

Prášková lakovňa AMI Nové Zámky


Hlavný rozdiel medzi konvenčnou tekutou farbou a práškovým povlakom spočíva v tom, že práškový povlak nevyžaduje rozpúšťadlo, aby sa spojivo a plnivo udržali vo forme kvapalnej suspenzie. Povlak sa typicky nanáša elektrostaticky a potom sa vytvrdzuje teplom, aby mohol pretekať a tvoriť „pokožku“. Zvyčajne sa používa na vytvorenie tvrdej povrchovej úpravy, ktorá je tvrdšia ako konvenčné farby. Práškové lakovanie sa používa hlavne na lakovanie kovov ako je oceľ alebo hliník.

VOĽNÉ KAPACITY

Naša prášková lakovňa v nových ponúka svoje voľné kapacity pre našich zákazníkov. Pre aktuálne informácie o voľných kapacitách nám prosím napíšte email kliknutím sem alebo nám zavolajte na tel číslo: +421 (0)35 692 39 00

TECHNOLÓGIA

Ponúkame Vám voľné kapacity našej plne automatizovanej linky na nanášanie práškových farieb. Maximálny rozmer dielca pre automatizovanú linku je 1640mm x 1000mm.

CHEMICKÁ PREDÚPRAVA

Výsledná kvalita vytvrdeného práškového náteru je vysoko závislá od chemickej predúpravy povrchu materiálu, pred samotným nanesením používanej práškovej farby.

Príprava povrchu materiálu sa vykonáva pri iných podmienkach pre železo a iných pre hliník, pri iných podmienkach vo všeobecnosti.

Pre železo sa používa fosfátovanie a pre hliník sa používa titánovanie, resp.vytváranie optimálnej povrchovej úpravy s vytvorením optimálnej tzv. Na-no vrstvy, ktorá je zabezpečená používaním vhodnej chémie na báze Nano technológie.

Naša spoločnosť používa pri výrobe v rámci práškovej lakovni chémiu na báze spomínanej Nano-technológie s výrobným označením BONDERITE M-NT 40043.


Vlastnosti a výhody predmetnej chémie, BONDERITE M-NT 40043:

Jedná sa o tekutý čistič určený na železo, hliník, zinok a zliatiny. Vytvára silnú konverznú vrstvu na báze zirkónia s dobrou priľnavosťou, na rôzne typy lakov. BONDERITE® M-NT 40043 je inovatívny tekutý čistič. Vylepšuje ochranu proti korózii lakovaných a fosfát obsahujúcich materiálov o 20 až 100 % a používa sa v sprejových alebo ponorných systémoch pred lakovaním na povrchoch bežne vystavených vplyvom korózie (vlhkosťou, vplyvmi prostredia atď.). Musí sa kombinovať s vhodným detergentom, ako je BONDERITE® C-AD 0508 LF. Upozorňujeme, že produkty BONDERITE M sa používajú pri povrchovej úprave kovov a zvyčajne sa používajú vo viacstupňovom procese.
V roku 2016 prešla naša spoločnosť na používanie BONDERITU M-NT 40043,technológie na základe Nano-bázy.

Vo všeobecnosti sa BONDERITE M-NT 40043 používa ako a zabezpečuje:

 • náhrada fosfátovania železa
 • dobrá kompatibilita s práškovými a tekutými lakmi
 • jednoduché, robustné, krátke procesy
 • bez toxínov a regulovaných ťažkých kovov
 • zirkónová chemická konverzia pre oceľ, galvanizovanú oceľ a hliník

Obe technológie /fosfátovanie aj titánovanie/ sa aplikujú ponorom do odmasťovacieho roztoku, následnými oplachmi v demineralizovanej vode pričom každý ponor, prípadne tryskanie má svoj stanovený technologický čas a teplotu roztoku.

Sú to procesy pomerne zložité na kontrolu kvality každého roztoku, pretože musia byť denne monitorované. Treba pripomenúť, že s pomedzi týchto 2 smerodajných parametrov, je nutné zabezpečiť, aby oba parametre boli voči sebe v rovnováhe.

Veľmi dôležitým parametrom na denno-dennej báze je sledovanie parametra Ph v rámci odmasťovacieho roztoku.

Fosfátovanie je vytváranie medzivrstvy (2-5um), ktorá zvyšuje parametre nasledujúcej operácie, teda zlepšuje priľnavosti nanášaného prášku a zvyšuje odolnosť voči korózii.

PRÁŠKOVÉ LAKOVANIE

Práškové nanášanie farby na kovy je špičková moderná technológia, ktorá je už nevyhnutou súčasťou v priemysle vo všeobecnosti podľa potreby. Ide o technológiu, pri ktorej sa práškové náterové hmoty nanášajú striekaním v elektrostatickom poli. Spoločnou vlastnosťou všetkých procesov tohto druhu je, že častice prášku sa elektricky nabíjajú, kým lakovaný predmet je uzemnený o kostru dopravníkového pásu.

V rámci častíc nachádzajúcich sa v práškovej farbe sa častice prášku sa nabíjajú dvomi spôsobmi:

 1. Elektrostatickým nabíjaním (koronovým nabíjaním,tzv.„STATIKA“), prechodom prášku vysokonapäťovým elektrostatickým poľom. Pri prechode prášku vysokonapäťovým poľom sústredeným v tryske striekacej pištoli

 

Elektrostatické pole je elektrické pole, ktoré vzniká v okolí nepohybujúceho sa náboja.

 

Elektrostatické pole je špeciálnym prípadom stacionárneho elektrostatického poľa, ktoré popisuje nemenné elektrické pole, v ktorom však môžu vznikať elektrické prúdy v dôsledku pohybu elektrických nábojov.

Elektrostatické pole je teda časové nemenné elektrické pole, v ktorom nevznikajú elektrické prúdy /tzn. elektrické náboje sa nepohybujú/.Zobrazujem ho siločiarami. Popisuje ho elektrická intenzita a elektrický potenciál.

Tribostatickým nabíjaním (frikčným, tzv. „TRIBO“), kde elektrostatický náboj na časticiach prášku vzniká ich trením o izolant v rámci pištole na nanášanej práškových plastov. Kedy náboj vzniká trením pohybujúcich sa častíc prášku o špeciálny druh izolantu, ktorým je vystlaná rúrka striekacej pištole.

Výsledná elektrostatická príťažlivá sila stačí k vytvoreniu dostatočnej vrstvy prášku na predmete, udrží suchý prášok na mieste, kým sa neroztaví a neprilnie k povrchu v špeciálnej vytvrdzovacej peci pri teplote 170 – 200°C a viac a pri požadovanom čase 10 – 25 min. Všetky tieto parametre sa líšia dodávateľmi.

Pri takejto povrchovej úprave má výrobok vynikajúcu:

 • chemickú a koróznu odolnosť,
 • odolnosť voči nárazu,
 • oteruvzdornosť, pružnosť

 

 1. Tribostatickým nabitím, kedy náboj vzniká trením pohybujúcich sa častíc prášku o špeciálny druh izolantu, ktorým je vystlaná rúrka striekacej pištole

Nespornou výhodou práškového lakovania je, že je dnes jednou z najekologickejších metód povrchových úprav, pri ktorej nedochádza k poškodzovaniu životného prostredia ani zdravia ľudí. Logickým dôsledkom toho je, že spotreba práškových farieb neustále rastie a dochádza k postupnému nahradzovaniu klasických mokrých farieb.

 

PREDÚPRAVA VÝROBKOV

Príprava pred nanášaním práškových farieb spočíva v odmastení, odstránení iných nečistôt, oxidov kovov, pozostatkov po zváraní. Tieto úkony môžu byť vykonávané pomocou rôznych chemických a mechanických metód/tryskanie, omieľanie/.

 

Chemické predúpravy zahŕňajú použitie fosfátov, alebo chromátov ponorením alebo striekaním. Ďalším spôsobom prípravy povrchu pred náterom je známy ako tryskanie a pieskovanie.

 

Jedná sa o mechanický spôsob prípravy povrchu pri ktorom dochádza okrem odstránenia nečistôt aj k zdrsneniu povrchu, čo priaznivo pôsobí na priľnavosť náteru k povrchu výrobku.

 

Výhody práškového lakovania:

 • bezodpadová technológia s minimom odpadového materiálu, jednoduché zneškodnenie odpadu
 • recyklovateľnosť práškovej farby, ktorá nepriľnula na povrch výrobkov
 • bez rozpúšťadiel
 • bez ťažkých kovov
 • jednovrstvový náter
 • lepšie mechanické, chemické a protikorózne vlastnosti

 

Výber farieb podľa výsledného vzhľadu sa delí na dve kategórie:

 1. Podľa lesku výsledného povrchu
 • vysokolesklé
 • lesklé
 • pololesklé
 • matné

 

 1. Podľa typu povrchu výsledného povrchu
 • hladké
 • jemná štruktúra
 • hrubá štruktúra

 

Práškové hmoty patria do skupiny organických povlakov. Práškové hmoty sú vyrábané vo forme veľmi jemného prášku s priemernou hodnotou veľkosti zrna 30-50 µm s distribúciou častíc do 100 µm.

Prášok je zmesou živice, vytvrdzovacieho činidla, pigmentov, plnív, prísad a iných zložiek, pričom živica tvorí bázu v ktorej sú všetky ostatné zložky dispergované /tzv. rozptýlené či rozložené/. Jednotlivé zmesi v prášku plnia rôzne funkcie, ktoré ovplyvňujú vlastnosti a vzhľad konečného povlaku.

Zloženie zmesí práškovej farby vo všeobecnosti je tvorené nasledovným vzorcom:

 • 40 – 60 % spojivo, živica a tvrdidlo
 • 20 – 50 % pigment a nabíjacie častice
 • 10 – 30 % plnivo
 • 1 – 2 % prísady

 

Výhody práškových farieb

Práškové farby majú oproti tekutým /mokrým/farbám niekoľko výhod.

Okrem technických výhod majú aj ekonomické a ekologické výhody.

 

Technické výhody:

 • výborná mechanická odolnosť
 • vyššia chemická odolnosť
 • lepšie prekrytie hrán
 • účinnejšia ochrana proti korózii
 • estetickejší vzhľad povrchu

 

Ekonomické výhody:

 • Jednovrstvové nanášanie

U práškových náterov je možné naniesť požadovanú vrstvu už jedným úkonom. Keďže u mokrých farieb často dochádza k prievisu je nevyhnutné, aby požadovaná vrstva náteru bola vytvorená v niekoľkých úkonoch.

 

 • Úspora energie 

Napriek tomu, že práškové nátery je nutné vypaľovať pri teplotách cca 180-200 stupňov Celzia, celková spotreba energie je u práškových povlakoch omnoho nižšia ako u bežných mokrých náteroch.

 

 • Využitie materiálu 

Využiteľnosť práškových farieb je takmer 100%, a vzniknuté množstvo odpadu je zanedbateľné.

 

 • Ľahká automatizácia

Proces aplikácie práškových náterov je ľahko automatizovateľný bez komplikovaných a drahých robotov.

 

 • Výhodnejšie ceny

 

 • Jednoduchšia likvidácia odpadu

U práškových náterov sa nevyskytujú kaly, ktoré by bolo nutné likvidovať. Zneškodnenie práškového odpadu je finančne nenáročné, pretože práškové hmoty nepatria medzi nebezpečné odpady.

 

Ekologické výhody:

 • Bez chemických rozpúšťadiel
 • 100% povlaku v práškovom stave
 • Redukcia prchavých látok
 • Úspora materiálu

 

Nanášaný prášok, ktorý pri striekaní v kabíne nepriľne na povrch materiálu sa nestáva odpadom, ale sa špeciálnym zariadením (cyklónom) recykluje na opätovné použitie, čím sa dosiahne minimum odpadového materiálu. U mokrých spôsobov je takto nevyužitá farba odpadom, ktorý navyše patrí medzi nebezpečné odpady pre životné prostredie.

 

Ponúkame práškové farby od rôznych dodávateľov:

 • epoxy-polyesterové (určené pre vnútorné použitie)
 • epoxidové (určené pre vnútorné použitie)
 • polyesterové (určené pre vonkajšie použitie)
 • polyesterové fasádne (určené pre vonkajšie použitie s vyššou odolnosťou proti UV žiareniu)
 • polyuretánové (určené pre vonkajšie použitie)
 • farby rôznych povrchov – hladké, jemné alebo hrubo štruktúrované
 • farby rôznych stupňov lesku – lesklé, pololesklé, matné